Whiplash schadevergoeding

Letselschade is zowel de lichamelijke als geestelijke (immateriƫle) schade die een slachtoffer ondervindt. Wanneer u letselschade heeft opgelopen, dan kan u ter compensatie van de geleden schade een letselschadevergoeding claimen. Voor het claimen van een vergoeding dient u de tegenpartij aansprakelijk te stellen voor het veroorzaken van uw letselschade.

Wie is aansprakelijk voor mijn schade?

Degene die schuldig is aan het ontstaan van het ongeluk / gebeurtenis, is meestal aansprakelijk. Wel dient u als eisende partij te bewijzen dat de ander schuldig is.

Bij verkeersongevallen beoordeelt de verzekeraar de aansprakelijkheid aan de hand van de gegevens op het schadeformulier. Verder is een getuigenverklaring een krachtig middel om uw onschuld te bewijzen. U kunt de tegenpartij ook meteen verzoeken zijn aansprakelijkheid schriftelijk te erkennen.

Is de tegenpartij aansprakelijk, dan versturen onze juristen meteen een aansprakelijkheidsbrief, namens u. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Met deze brief wordt de tegenpartij aansprakelijk gehouden voor alle geleden en nog te lijden schade. Na erkenning van de aansprakelijkheid kan het whiplash traject worden voortgezet.

Whiplash schadevergoeding